Pěstounská péče

První dny, měsíce a roky života představují ve vývoji každého člověka zcela rozhodující období, které formuje většinu našich budoucích charakteristik a vlastností. Prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, péče a výchova mají na dítě po narození rozhodující vliv. Absence hřejivé náruče během péče o ohrožené děti se často podepisuje na jejich schopnosti vést v budoucnu kvalitní (normální) život. V tu chvíli přichází na řadu pěstounství jako forma náhradního rodičovství s prostředím, v němž může dítě navazovat citové vazby.

Náhradní rodinná péče poskytuje mnoha dětem, které nemohou být s vlastními rodiči, láskyplné a bezpečné prostředí zajišťující jejich zdravý vývoj a je třeba si vážit každého, kdo se rozhodne stát pěstounem.

Kontakty na krajské úřady