Zájemci o pěstounskou péči

Adopce (osvojení)

Mezi osvojiteli a dítětem vznikají z hlediska práva stejné příbuzenské vztahy jako mezi rodiči a dětmi. Příbuzenské vztahy dítěte s původní rodinou rozhodnutím soudu o osvojení zanikají.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Forma řešení krizové situace v životě dítěte. Trvá max. 1 rok. Po tu dobu je zajišťováno dlouhodobé řešení situace dítěte – buď návrat do původní rodiny či jiná forma NRP.

Ilustrační obrázek

Pěstounská péče

Forma náhradní rodinné péče, při které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech.

Chci se stát pěstounem

Prvním krokem každého zájemce je podání Žádosti na OSPOD dle trvalého bydliště. Bližší informace o požadavcích a procesu zprostředkování PP získáte buď na OSPOD, nebo v sekci KE STAŽENÍ.