Zlínský kraj ocenil své pěstouny

23. května 2024
Dětský svět Kroměříž
V rámci 8. ročníku ankety „Ocenění pečujících osob Zlínského kraje“ – kategorie Pěstoun byly oceněny čtyři manželské pěstounské páry. Poskytují zázemí dětem, o něž se nemohou postarat jejich biologičtí rodiče.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil na Dni pěstounských rodin 18. května v prostorách Dětského světa Kroměříž u příležitosti Týdne pro rodinu.

Statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast, byla jedna z těch, kteří pěstounům předali ocenění. „Tímto způsobem chceme vyjádřit svoje velké poděkování a uznání všem pěstounům, co obětavě pečují o děti, které v životě neměly to štěstí vyrůstat u svých biologických rodičů. Díky péči pěstounů se tyto děti mohou cítit v bezpečí a mají příležitost růst a rozvíjet se v láskyplném prostředí, což je klíčové pro jejich budoucnost. Pěstounství má obrovský význam nejen pro ně, ale i pro celou naši společnost. Děkuji kolegyním z oddělení sociálně-právní ochrany za jejich čas a úsilí, které věnovaly přípravě této akce“.

Pro pěstounské rodiny, kterých dorazilo do Dětského světa několik desítek, byl připraven bohatý program včetně bublinové show, kouzelnického vystoupení a kapely Mokrej band složenej ze žáků Základní umělecké školy Kroměříž.

Novým zájemcům o pěstounství se věnovaly a poskytly informace o náhradní rodinné péči pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany krajského úřadu na stánku, který byl součástí akce Chutě Zlínského kraje. Ta probíhala souběžně ve vedlejším areálu Výstaviště Kroměříž.

Více o akci najdete zde: Kraj ocenil pěstouny za jejich záslužnou a obětavou práci - Zlínský kraj (zlinskykraj.cz)

Video akce najdete zde: Kraj poděkoval pěstounům za jejich lásku a obětavost | iTVS (itvs24.cz)