Konference Ústeckého kraje s názvem „Citová vazba a děti v pěstounské péči“

01. prosince 2023
Krajský úřad Ústeckého kraje
Dne 29. 11. 2023 se v konferenčním sálu Krajského úřadu Ústeckého kraje konala odborná konference z oblasti sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče na téma „Citová vazba a děti v pěstounské péči“, která se konala pod záštitou 1. náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka.

Konference se zúčastnilo více jak 80 odborníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí obcí s rozšířenou působností, pracovníků a pracovnic z organizací, které podporují a doprovází pěstouny a pobytových zařízení, které poskytují péči a náhradní domov ohroženým dětem a další partneři z řad odborné veřejnosti.

Úvodního slova se ujala paní Drahomíra Karasová, zastupitelka Ústeckého kraje a předsedkyně Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality, která poděkovala jak přítomným pracovníkům všech institucí, které pomáhají ohroženým dětem a jejich rodinám, ale také pěstounům za jejich poslání. V prvním bloku konference vystoupila Zuzana Zárasová, zástupkyně MPSV a vedoucí oddělení koncepce náhradní rodinné péče odboru rodinné politiky a sociálně-právní ochrany dětí, která přítomné seznámila s aktuálním stavem novely zákona o sociálně-právní ochrany dětí a zároveň představila projektové aktivity MPSV, které se zaměřují také na podporu pěstounské péče. Následovali jí kolegyně a kolega z Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně Petra Jonášková a  Ondřej Bouša, kteří představili proces zprostředkování mezinárodního osvojení.

V dalším bloku pak měly odborný příspěvek psycholožky Eliška Bartošová a Sofie Wernerová Dimitrovová, které pomáhají bolavým dětským duším buď v pozici terapeutky odborné organizace nebo v postavení ředitelky dětského domova.

Konference byla závěrečným projektem, který Ústecký kraj a jeho partneři realizovali v průběhu celého roku v rámci osvětových kampaní na podporu pěstounské péče a obecně na podporu náhradní rodinné péče. Cílem těchto aktivit je představit veřejnosti nejen poslání pěstounské péče, ale také poděkovat stávajícím pěstounům za jejich náročnou práci. Ti všichni otevřeli své domovy a svá srdce dětem, které z různých důvodů nemohou být u vlastních rodičů či příbuzných. Záměrem je oslovit i další občany, aby rozšířili řady pěstounů, kterých je velký nedostatek a poskytli tak ohroženým dětem bezpečné a láskyplné prostředí důležité pro jejich zdravý vývoj.

 

Jeden z projektů, který Ústecký kraj realizoval s partnery, byl umístěn v předsálí – Výstava fotografií pěstounů z našeho kraje nesoucí název „Jsem pěstoun v Ústeckém kraji“, kterou kraj zafinancoval a může tak putovat na podobných akcích po celém našem kraji. Výstava měla slavnostní vernisáž na Dni pěstounství v Lounech, který se konal dne 16. září na místním malebném Výstavišti. Premiérová akce se díky úzké spolupráci všech aktérů vydařila a nad všechna očekávání se jí zúčastnilo více jak 3 tisíce návštěvníků, zejména rodin s dětmi včetně samotných pěstounů a dětí svěřených jim do péče.

„Jsme rádi, že konference byla vyvrcholením kampaňových aktivit zaměřených na náhradní rodinnou péči, kterou náš kraj podporuje. Již nyní chystáme akce pro příští rok.“, říká vedoucí oddělení sociální práce, Karel Giampaoli.