Jak na hledání náhradních rodin společně

3. 5. 2024

26. dubna 2024 se již po čtvrté sešla pracovní skupina MPSV na podporu pěstounů a kampaňových aktivit k hledání zájemců o náhradní rodinnou péči. Všech 14 krajů (krajští koordinátoři a koordinátorky kampaňových aktivit), zástupci náhradních rodičů, PR odborníci a mladý dospělý s osobní zkušeností se životem mimo rodinu, usedli k jednomu stolu.

Účastníci mimo jiné sdíleli své zkušenosti s rodinnými pasy či pasy pro pěstouny a jejich zavedení do praxe. V poslední době už 7 krajů využívá či hledá možnosti, jak přistoupit k rodinnému pasu/kartě pro pěstouny a hledá služby, organizace, které by nabídly náhradním rodinám zvýhodněné vstupy či nákupy.  

V rámci setkání jsme se podívali na statistické údaje z evidencí dlouhodobých pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu. Kraje pracují s evidencemi při zjišťování volných náhradních rodičů v rámci mezikrajové spolupráce. Čísla lze využívat i pro zacílení kampaňových aktivit.

Na tomto setkání jsme se zaměřili na cílovou skupinu dětí s postižením. Pro tyto děti je těžší nacházet náhradní rodiče, kteří budou umět naplňovat jejich potřeby. Pomoct může kromě dobře zpracované analýzy cílových skupin pro konkrétní kraj a strategie oslovení zájemců o náhradní rodinnou péči i PR aktivity na sociálních sítích. V rámci setkání byl představen vývoj jedné z kampaňových aktivit, individuálních náborů, které pomáhají hledat a nacházet náhradní rodiny. Za poslední 2 roky se podařilo tímto způsobem najít v ČR 32 dětem náhradní rodinu. Individuální nábory se ukazují jako efektivní nástroj pro vyhledávání úplně nových zájemců a zájemkyň o náhradní rodinnou péči. Díky spolupráci MPSV s Dobrou rodinou, o.p.s. a Hledáme rodiče, o.p.s. projevilo od 1.1.2023 již 660 lidí zájem o děti, u kterých nebylo úspěšné hledání náhradních rodičů v rámci konkrétního kraje, ani v rámci krajů dalších.

MPSV spolupracuje s Hledáme rodiče, o.p.s. i v rámci přípravy kampaně Dík náhradním rodinám. Kampaň bude probíhat na FB Buď IN Pěstoun od 27. do 31. května a vyvrcholí 31. 5. 2024 Bábovkovým dnem. Hlavním cílem akce je poděkovat náhradním rodinám a všem, kteří do náhradní péče vstupují v rámci celé ČR a všech krajů. Smyslem je rovněž zvýšit povědomí veřejnosti o náhradní rodinné péči. Děti v České republice potřebují nové pěstouny a stát se jedním z nich chce široké srdce a odvahu. Je dobré si uvědomit, že pěstoun nikdy není sám, ale má síť odborných služeb, které jsou mu oporou.

Tvůrci dokumentárního cyklu Plné hnízdo informovali o druhé řadě dokumentu, který se na ČT 1 vysílá od 4. března 2024, vždy ve 22:00. Sledovanost 2. série vzrostla a jedná se aktuálně o etablovanou značku na trhu. Jsme rádi, že tvůrci dokumentárního cyklu jsou stálí členové pracovní skupiny ke kampaním.

Pracovní skupinu již po druhé navštívil mladý dospělý s osobní zkušeností se životem mimo svoji rodinu. Je aktivním členem skupiny a přestavil aktivity organizace Buday, z.s., kterou zastupuje. Organizace vytváří funkční programy pro děti z pobytových zařízení s cílem pomáhat jim na jejich cestě životem.

Pracovní skupina vznikla pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektuStandardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti“. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu plus a státního rozpočtu.