Dny pěstounství - Magistrát hlavního města Prahy

07. května 2024
Praha
Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s úřady městských částí a neziskovými organizacemi pořádá i letos Dny pěstounství, které cílí na podporu náhradní rodinné péče.

V termínu od 13. 5. 2024 můžete navštívit dny otevřených dveří, workshopy, besedy, ale i akce pro rodiny s dětmi. V rámci všech akcí zazní odpovědi na nejrůznější otázky spojené s problematikou pěstounství – například jak je možné stát se pěstounem, jaké jsou na zájemce kladeny nároky, jaká je nabídka podpůrných služeb pro rodinu apod.

V rámci Dnů pěstounství, se bude dne 5. června od 10:00 do 17:00 hod. konat Den otevřených dveří Magistrátu hlavního města Prahy na adrese Charvátova 145/9 na Praze 1. V přízemí budovy se můžete od referentek náhradní rodinné péče dozvědět potřebné informace a odpovědi na vaše dotazy, týkající se pěstounské péče.

Celý program naleznete zde: dnypestounstvi.praha.eu