„Láska se nedělí. Láska se násobí.“

04. října 2023
Mariánské náměstí
To je motto nové kampaně hlavního města na podporu náhradního rodičovství. Kampaň

Kampaň má v první řadě zvýšit povědomí široké veřejnosti o náhradní rodinné péči představením konkrétních lidských příběhů spojených se zkušeností s pěstounskou péčí. Veřejnost se seznámí se sedmi různými příběhy lidí, kteří jsou již pěstouny, nebo naopak byli vychováni v pěstounské péči. Tímto krokem metropole pokračuje ve snaze nalézt co nejširší spektrum pěstounů.

V legislativě je již schválena transformace takzvaných kojeneckých ústavů, které měly na starost péči o opuštěné děti do tří let věku, a Praha musí být na tuto změnu připravena. Kampaň bude k vidění v ulicích Prahy od dnešního dne a naváže na ni i putovní výstava.

Druhým cílem kampaně je uvést na pravou míru mýty a předsudky, které ve společnosti panují. Například si mnoho lidí stále myslí, že pěstounem může být jen manželský pár, případně, že pěstounem se nemůže stát osoba žijící ve stejnopohlavním páru. 

 „Říká se, že pěstoun nemusí být Superman, pro mě to ale superhrdinové jsou. Patří jim náš velký dík a respekt za to, že otevírají dětem nejen dveře svých domovů, ale hlavně svoje srdce a náruč. Dávají dětem naději a ukazují jim, že je pro ně na tomhle světě místo, kde se můžou cítit šťastné, chtěné a v bezpečí,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí Alexandra Udženija.

Kampaň, která začala teď v říjnu 2023 a bude pokračovat putovní výstavou fotografií letos i v příštím roce. Aktuálně jí najdete na Mariánském náměstí v Praze, a to až do 31. října. Znovu zde pak bude umístěna od 30. 11. 2023 do začátku ledna 2024. V příštím roce bude k vidění například v Městské části Praha 2, v Praze 4 nebo v Praze 21.

Autorkou fotografií je Alžběta Jungrová, která byla opakovaně oceněna v soutěži Czech Press Photo. 

Vytvořeny byly také nové stránky https://pestouni.praha.eu/.